StreamServe

Personlig kundkommunikation

Samtidigt som företag producerar miljontals dokument per år utnyttjar de inte fullt ut sina möjligheter att minska kostnaderna och generera ytterligare affärer. Med OpenText StreamServe kan företag automatiskt skapa och presentera dynamiska dokument för valfria mottagare via den kanal de föredrar samtidigt som de gör personligt anpassad reklam för ytterligare erbjudanden.

Skapa resultat!

Genom att använda StreamServe har våra kunder:

  • Ökat försäljningen med 20%
  • Minskat pappersförbrukningen med 60%
  • Skurit ned på utvecklingskostnaderna med 80%


Gör ditt kundengagemang mer lönsamt

Nu kan dina dokument också bidra till slutresultatet! OpenText StreamServe kopplas till befintliga affärssystem utan att de behöver förändras och ger dig möjlighet att enkelt utnyttja befintligt innehåll för att rikta individanpassad information till dina kunder.

Ge makten till verksamheten

OpenText StreamServe ger affärsanvändare direkt kontroll över kunddokument och innehåll. Det gör att du minimerar manuell hantering och förbättrar precisionen i de dokument du och dina kunder är beroende av. Dessutom befrias IT-avdelningen från mycket av sin traditionella arbetsbörda med att skapa, uppdatera och hantera dokument.

Uppnå snabba resultat och kostnadsbesparingar med bättre dokumentprocesser

OpenText StreamServe hjälper dig att göra betydande kostnadsbesparingar i hanteringen av din kundkorrespondens. StreamServe minskar pappersförbrukningen och kostnaderna i samband med utskrift och distribution och ger möjlighet att samordna utskicken med relevanta erbjudanden – via post, e-post eller online.

What do our customers say?
What can you save?
Try it yourself