StreamServe

Enklare och mer kostnadseffektiv kundkommunikation

Dokument och kundkommunikation är livsnerven i de flesta organisationer. Men företagen har ofta onödigt komplexa och överlappande processer för att leverera information till kunder och partners. Med OpenText StreamServe kan du utnyttja befintliga affärssystem och konsolidera processen att skapa, bearbeta, granska och leverera information .

Skapa resultat!

OpenText StreamServe ger:

  • Minskade kostnader
  • Flexibel integration
  • Skalbarhet, tillförlitlighet och säkerhet

Integrera med CRM, ERP, ECM och andra system

Relevant kundinformation lagras ofta på flera olika platser. OpenText StreamServe för samman alla delarna genom flexibel integration med dina affärssystem så att du kan utnyttja den information du redan har och optimera din kundkommunikation.

Sänk kostnaderna för IT-administration

OpenText StreamServe bidrar till att befria IT-avdelningen från en stor del av arbetet med att koda dokumentrelaterade funktioner och göra ändringar. Genom att centralisera dokumentmallarna och låta affärsanvändare skapa och hantera innehåll minskas manuella bearbetningsfel och IT-resurser frigörs för andra viktiga uppgifter.

Levererar skalbarhet, tillförlitlighet och säkerhet

OpenText StreamServe hanterar behov av dokumentproduktion och -leverans på alla nivåer. Genom att automatiskt skapa, individanpassa och sammanställa leveransklara dokument garanteras högsta möjliga effektivitet till lägsta möjliga kostnad. Med hjälp av kompletta administrationsverktyg kan du övervaka och styra drifts- och produktionsprocesser i varje steg.

What do our customers say?
What can you save?
Try it yourself